nwonews.pl

nwonews.pl – dom, biznes, zdrowie

szerokość korytarza w domu
Dom

Szerokość korytarza w domu – jak zachować ciągi komunikacyjne

Projekty budynków mieszkalnych, czy użytkowych bardzo często koncentrują się na salonie, czy głównej hali. Korytarz bywa przez architektów traktowany po macoszemu, a trzeba wiedzieć, że jest to bardzo ważne pomieszczenie. Nie tylko ze względu na to, iż korytarz jest pierwszym miejscem, do którego się wchodzi, przestępując progi budynku i odpowiada za pierwsze wrażenie, ale także ze względów bezpieczeństwa. Korytarz bowiem odpowiada za zachowanie ciągów komunikacyjnych każdej budowli.

Szerokość korytarza w domu podstawy prawne

Szerokość ciągów komunikacyjnych jest regulowana przez dwa podstawowe akty prawne: Norma ISO 21542:2011 ,,Building construction – Accessibility of the built environment” oraz ,,American with Disability Act. Standards for Accessible Design” oraz przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 242 ust. 2.

Jak obliczyć szerokość korytarza w domu?

Wymienione powyżej akty prawne regulują konkretne wymiary, jakie podlega korytarz. Są one zależne od natężenia ruchu osób.

Główne wytyczne

Podstawowe wytyczne zakładają trzy dopuszczalne szerokości korytarza w domu: 180, 150 i 120 centymetrów. Gdy w pomieszczeniu odbywa się stały ruch dwukierunkowy, jego zalecana szerokość wynosi 180 cm, jeśli zaś mówi się o częstym ruchu dwukierunkowym, szerokość ta zmniejsza się do 150 cm. 120 cm jest dopuszczalne tylko w przypadku rzadkiego ruchu komunikacyjnego, przy zachowaniu ograniczenia ilości korzystających z niego osób w liczbie 20.

Szerokość korytarza w domu w praktyce

Jak zatem obliczać szerokość korytarza w domu? Przy jej planowaniu obowiązkowo trzeba uwzględnić ilość osób, które jednocześnie mogą się znajdować na jednej kondygnacji budynku. Minimalna wartość wynosi 60 cm na każde 100 osób, ale nie mniej niż 140 cm. Ważne, żeby pamiętać, iż pomiar szerokości korytarza jest dokonywany po odjęciu miejsca zajętego przez meble lub przez nogi osób siedzących.
Jeżeli korytarz jest węższy niż 180 cm, w odległościach co 25 m trzeba projektować miejsca, w których będzie możliwe minięcie się dwóch wózków. Ponadto należy pamiętać, iż przepisy regulują także konieczność zastosowania specjalnej powierzchni antypoślizgowej (takiej, która sprawdzi się w niekorzystnych warunkach atmosferycznych). Powierzchnia pokrywająca ciągi ewakuacyjne powinna być także, zgodnie z przepisami równa.

Przy projektowaniu budynków niezwykle istotna jest znajomość przepisów prawa, ponieważ regulują one szczegółowo wiele istotnych kwestii, takich jak szerokość korytarza w domu.