nwonews.pl

nwonews.pl – dom, biznes, zdrowie

Faktoring
Biznes

Faktoring – usługa dla firm zyskująca na popularności

Faktoring to usługa, której popularność wśród przedsiębiorców systematycznie rośnie. Na czym dokładnie polega? Jakie są jej zalety? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest faktoring?

Faktoring to forma finansowania, która polega na przejęciu przez faktora wierzytelności w oparciu o wystawione faktury. Umowa faktoringu zawierana jest przez dwie strony, a mianowicie faktora (bank, firmę faktoringową) oraz faktoranta (przedsiębiorcę). To właśnie na podstawie tej umowy przedsiębiorca otrzymuje od faktora należność wynikającą z faktury wystawionej swojemu kontrahentowi, który spłaca ją wówczas firmie faktoringowej. Istotne w tym przypadku jest to, że istnieją różne klasyfikacje faktoringu, a najpopularniejszy podział uwzględnia ewentualne przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta, co pozwala wyróżnić faktoring pełny oraz niepełny. Obecnie dużą popularnością cieszy się faktoring online, czyli usługa, z której można korzystać bez wychodzenia z biura.

Zalety faktoringu

Faktoring jest usługą, która zyskuje uznanie przedsiębiorców dzięki swoim zaletom. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim:

  • poprawę płynności finansowej i usuwanie zatorów płatniczych, co wynika z faktu, że faktoring pozwala błyskawicznie odzyskać należności wynikające z nieopłaconych faktur, a co za tym idzie pozytywnie wpływa na płynność finansową. W efekcie ograniczone zostaje ryzyko powstawania zatorów płatniczych;
  • minimum formalności, ponieważ faktoring to usługa, która pozwala uzyskać środki nie tylko szybko, ale również bez konieczności przedstawiania wielu dokumentów. Co więcej, skorzystać można także z usługi online;
  • dostępność, co wynika z faktu, że faktoring to usługa dedykowana nie tylko dla dużych przedsiębiorstw, ale również podmiotów z sektora MŚP oraz mikrofirm.

Z czego wynika popularność faktoringu?

Jak wspomniano we wstępie popularność faktoringu wśród przedsiębiorców systematycznie rośnie, co powoduje w efekcie, że firmy faktoringowe z roku na rok finansują coraz więcej przedsiębiorstw. Z czego to wynika? Otóż warto mieć świadomość, że nie tylko z zalet faktoringu, które zostały przedstawione w poprzednim akapicie, ale również z aktualnej sytuacji w gospodarce. Coraz więcej firm ma bowiem problemy z terminową spłatą zobowiązań, co może negatywnie wpływać na sytuacje ich kontrahentów. Problem ten rozwiązuje właśnie faktoring, który likwiduje zatory płatnicze, a co za tym idzie nie tylko poprawia płynność finansową przedsiębiorstw, ale przekazuje firmom również pieniądze na inwestycje, co pozwala rozwijać biznes. Co jeszcze wpływa na popularność faktoringu? Przede wszystkim wygoda, ponieważ z usługa jest dostępna online, a co za tym idzie przedsiębiorca może korzystać z finansowania bez wychodzenia z biura.

Podsumowując należy stwierdzić, że faktoring to usługa, bez której trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. Korzystając z niej nie trzeba bowiem czekać na spłatę należności przez kontrahentów, a uzyskane środki mogą zostać wykorzystane w dowolnym celu.